Maintenance Manager

We are hiring!
Scroll to content

Beaire – København, D84 DK

Som underhållschef kommer du att ingå i vårt köpenhamns-team och vara ansvarig för att övervaka den dagliga driften och personalen som tillhör avdelningen för anläggningshantering. Du kommer hjälpa till att planera, övervaka arbetet, effektiviteten och säkerheten för anläggningsunderhållsdriften.

Du ska även motivera anställda att prestera på en konstant hög nivå.

Hantera och granska serviceavtal och leverantörer för att säkerställa att behovet av anläggningshantering uppfylls. Du kommer också att delta i att bilda förebyggande underhållsstandarder och granska pågående arbete för att säkerställa implementering och efterlevnad av dessa standarder.

Du kommer att beställa, lagra och underhålla en löpande inventering av all utrustning som krävs för anläggningsunderhåll. Upprätta budgetberäkningar och schemaläggningsstandarder för att planera, övervaka, spåra och dokumentera utförandet av reparationer och underhållsarbete.

Du kommer att förbereda statusrapporter om framsteg och uppnåelse av riktade mål. Det är en spännande möjlighet att ansluta sig till en ny plats vid inledningsskedet i ett internationellt växande företag.

KRAV

Du har minst 3 års erfarenhet av en övervakande roll inom allmänt underhåll och reparationer, särskilt relaterade till pooler och vattenpumpar.

Du har starka datorkunskaper inklusive Microsoft Office (Word, Excel och PowerPoint) anläggningshanteringssystem, liksom andra rapporterings- och analysverktyg.

Du har beprövad erfarenhet och kunskap inom reparation, underhåll och drift.

Du är en proaktiv person med förmågan att prioritera, tilldela, övervaka och utvärdera arbetet som tilldelats personal för att uppnå mål och mål.

Du har effektiva kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt.

Or, know someone who would be a perfect fit? Let them know!

Perks & Benefits

As an AIRE member we want to offer you the chance to:

  • Be a part of a professional team, which strives for leadership in the wellness industry

  • Take part in a company which offers a brand new concept, valued by the global public

  • Help us make a lifestyle out of well-being and relaxation

  • Grow internally and make your abilities achieve a new standard in order to build a successful career

  • Be at the core of a humane and multicultural team

  • Enjoy employer’s discount in every AIRE centre.

Live AIRE

The inside world of AIRE conveys an exceptional experience, focused around a horizontal structure. Flexibility is one of the main pillars in our corporative culture. Our locations are based in historical buildings; all of them are exquisitely decorated and emblematically placed, according to each and every city we now belong to.

AIRE is characterized by its own business model. Through this entire journey, we have fostered our specific know how as a company. We have curated our own work methodology, which prompts an individual enrichment for the whole team; in a way that feels both mutual and bilateral.